OK18: Forlig om overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

Oprettet d.

Der er indgået forlig omkring overenskomsten for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger. Aftalen indeholder bl.a. forhøjelse af vagtbetalingen for indsatsledervagten, samt højere pension. Yderligere og detaljerede oplysninger er sendt direkte til medlemmerne.