DOBL fylder 50 år.

Oprettet d.

Den 13. december 1969 bød civilforsvarsleder A.P. Tage velkommen til de 35 fremmødte på den daværende CF-kasserne i Middelfart.
Det var et indledende møde med henblik på at stifte et forbund for fuldtidsansatte befalingsmænd i det kommunale civilforsvar.
Civilforsvarsinspektør Ole Horup blev enstemmigt valgt til dirigent og A.P. Tage indledte mødet med en historisk redegørelse, som sluttede med et forslag om at oprette et forbund, der omfattede alle fuldtidsansatte befalingsmænd i det kommunale civilforsvar. Efter en del debat, blev det besluttet at indkalde til en stiftende generalforsamling på CF-kasernen i Middelfart samme dag kl. 15.50. A.P. Tage bød igen velkommen til den stiftende generalforsamling og Ole Horup blev igen valgt til dirigent. Forslaget om vedtagelse af vedtægter for ”Det kommunale civilforsvarspersonales landsforbund” blev behandlet. Vedtægterne blev vedtaget og forbundets første bestyrelse fik følgende sammensætning.

  • Formand A.P. Tage, Aalborg.
  • Bestyrelsesmedlem Lars Nilsen, Aalborg
  • Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Jensen, Hjørring
  • Bestyrelsesmedlem Poul Mikkelsen, Helsingør
  • Bestyrelsesmedlem Mogens Solberg Larsen, Næstved
  • Bestyrelsesmedlem J.C. Kristensen, Frederikshavn
  • Bestyrelsesmedlem E. Lynggaard, Aarhus

Generalforsamlingen sluttede med at formanden formanede forsamlingen om, ikke at forvente omgående resultater, men henstillede til alle om at melde sig ind og hverve nye medlemmer.
A.P. Tage sluttede med at udbringe et leve for ”Det kommunale Civilforsvarspersonales landsforbund”.