OK18: Konflikt udsat

Oprettet d.

Forligsmanden har truffet beslutning om, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger. Det betyder at strejke og lockout tidligst kan iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.