OK18: Konflikt udsat igen

Oprettet d.

Forligsmanden har truffet beslutning om, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil 2 uger.

 

Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 ugers perioden. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 8. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018.

 

Bemærk dog, hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de 2 uger, er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttet. I den situation kan strejke og lockout iværksættes samtidig.