Beredskabs- og ambulancepersonale

Basis- og Mesterstillinger:

Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale  (OK15)

Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale (OK15)

 

Funktionærloven:

Funktionærloven indgår i overenskomsterne. Du kan læse loven her