Om DOBL

DOBL er en forhandlingsberettiget organisation.

 

DOBL er et fagforbund stiftet den 13/12 1969. DOBL har som formål at:

 • Varetage medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår

 • Føre fornøden statistik over medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige vilkår

 • Søge samarbejde med beslægtede forbund, organisationer og myndigheder for derved at fremme standens økonomiske og faglige interesser,

 • Fremkomme med forslag til myndighederne vedrørende medlemmernes uddannelsesmæssige forhold, og derved mulighed for øget faglig uddannelse og viden,

 • Medvirke til øget interesse for redningsberedskabet.

 

DOBL har en række principper:

 • Forhandlinger med arbejdsgiveren føres af DOBL's formand og bestyrelsesmedlemmer - ikke af en repræsentant fra en hovedorganisation.

 • DOBL yder ikke tilskud til politiske partier.

 

DOBL vedtægter

DOBL's vedtægter af 13/12 1969, senest ændret 14/12 2010 læs her

 

DOBL har en række samarbejdspartnere:

 • Landsforbundet har direkte forhandlingsret med Kommunernes Landsforening.

 • DOBL er tilknyttet FTF-K, se mere her

 • DOBL's medlemmer kan tegne arbejsløshedsforsikring hos FTF-A, se mere her

 • DOBL indgår i KOS (Kommunale Organisationers Samarbejde)

 • DOBL indgår i forhandlingskartellet. Forhandlingskartellet er et samarbejde mellem 12 organisationer med samlet 6000 medlemmer, se mere her

 • DOBL har en aftale om dobbeltorganisering med KF (Konstruktørforeningen), se mere her

 

 

DOBL generalforsamling

DOBL afholder den årlige generalforsamling i tilknytning til Danske Beredskabers årsmøde. Den næste generalforsamling afholdes i Odense den 28. august 2018 om eftermiddagen. Indkaldelse sendes direkte til medlemmerne.

 

Generalforsamling 2017, dagsorden, beretning, forslag

Referat af generalforsamling 2016 og beretning 2016

Referat af generalforsamling 2015 og beretning 2015

Referat af generalforsamling 2014 og beretning 2014

Referat af generalforsamling 2013 og beretning 2013

Referat af generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling 2011

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling 2010 og beretning 2010

Referat af generalforsamling 2009 og beretning 2009

Referat af generalforsamling 2008

Referat af generalforsamling 2007

Referat af generalforsamling 2006

Referat af generalforsamling 2005

Referat af generalforsamling 2004

Referat af generalforsamling 2003

Referat af generalforsamling 2002

Referat af generalforsamling 2001