Beredskabs- og ambulancepersonale

Basis- og Mesterstillinger:

Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale  (33.01 OK21)

Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale (33.02 OK21)

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (04.89 OK21)

 

Funktionærloven:

Funktionærloven indgår i overenskomsterne. Du kan læse loven her