Beredskabs- og ambulancepersonale

Basis- og Mesterstillinger:

Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale (33.01 OK21), (33.01 OK24 forhandlingsresultat - midlertidigt materiale)

Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale (33.02 OK21), (33.02 OK24 forhandlingsresultat - midlertidigt materiale)

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (04.89 OK21), (04.89 OK24 forhandlingsresultat - midlertidigt materiale)

Aftale om "opt out" (33.01 og 33.02 OK24)

 

Funktionærloven:

Funktionærloven indgår i overenskomsterne. Du kan læse loven her