Om DOBL

DOBL er en forhandlingsberettiget organisation.

 

DOBL er et fagforbund stiftet den 13/12 1969. DOBL har som formål at:

 • Varetage medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår

 • Føre fornøden statistik over medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige vilkår

 • Søge samarbejde med beslægtede forbund, organisationer og myndigheder for derved at fremme standens økonomiske og faglige interesser,

 • Fremkomme med forslag til myndighederne vedrørende medlemmernes uddannelsesmæssige forhold, og derved mulighed for øget faglig uddannelse og viden,

 • Medvirke til øget interesse for redningsberedskabet.

 

DOBL har en række principper:

 • Forhandlinger med arbejdsgiveren føres af DOBL's formand og bestyrelsesmedlemmer - ikke af en repræsentant fra en hovedorganisation.

 • DOBL yder ikke tilskud til politiske partier.

 

DOBL vedtægter

DOBL's vedtægter af 13/12 1969, senest ændret 24/8 2022 læs her

 

DOBL har en række samarbejdspartnere:

 • Landsforbundet har direkte forhandlingsret med Kommunernes Landsforening.

 • DOBL er tilknyttet Fagbevægelsens Hovedorganisation, se mere her

 • DOBL's medlemmer kan tegne arbejdsløshedsforsikring hos FTF-A, se mere her

 • DOBL indgår i Forhandlingskartellet. Forhandlingskartellet er et samarbejde mellem mindre organisationer med samlet ca. 6000 medlemmer, se mere her

 • DOBL har en aftale om dobbeltorganisering med KF (Konstruktørforeningen), se mere her

 

 

DOBL generalforsamling

 

Generaforsamling 2023, beretning, referat

Ekstraordinær generalforsamling 2022, forslag, referat

Generalforsamling 2022, beretning, referat

Generalforsamling 2021, beretning, referat

Generalforsamling 2020, beretning

Ekstraordinær generalforsamling 2019, referat

Generalforsamling 2019, beretning, referat

Generalforsamling 2018, beretning, referat

Generalforsamling 2017, beretning, referat

Generalforsamling 2016, beretning, referat

Generalforsamling 2015, beretning, referat

Generalforsamling 2014, beretning, referat

Generalforsamling 2013, beretning, referat

Generalforsamling 2012, beretning, referat

Generalforsamling 2011, beretning, referat

Generalforsamling 2010, beretning, referat