Bistand ved færdselsuheld

DOBL stiller juridisk bistand til rådighed for medlemmerne, hvis du skulle blive sigtet i forbindelse med et færdselsuheld under udrykningskørsel.

 

Er du impliceret i trafikuheld, vil politiet som regel gerne have en forklaring fra dig eller måske ligefrem afhøre dig med en sigtets rettigheder. Straks efter en ulykke er du ikke klar til at udtale dig. Vent med at udtale dig – du har ikke pligt til at udtale dig på uheldsstedet, ligesom du heller ikke har pligt til hverken at gennemlæse og underskrive politiets rapport. Oplys, at din fagforening altid stiller en advokat til rådighed og du ønsker at gøre brug af denne mulighed, inden du udtaler dig.

 

Kontakt derefter DOBL, hvorefter vi stiller en advokat til rådighed for dig.