Nyheder

  1. OK18: Konflikt udsat

    Oprettet d.

    Forligsmanden har truffet beslutning om, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger. Det betyder at s trejke og lockout tidligst kan iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil...
  2. OK18: Konflikt

    Oprettet d.

    Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen, og Forligsinstitutionen mægler nu mellem parterne. DOBL har afsendt et konfliktvarsel for et antal medlemmer. Alle involverede medlemmer er orienteret direkte pr. email af formanden. Vi...