Overenskomstforhandlingerne er afsluttet

Oprettet d.

Generelt

Aftalerne gælder for 2024 - 2025, og har en samlet ramme på 8,8% til løn og andre tiltag.

De generelle lønstigninger lander på 6,53% inklusive reguleringsordningen og de første 4% lønstigninger kommer allerede i april 2024.

 

Overenskomst 33.01 og aftale 33.02 for beredskabs- og ambulancepersonale.

Aftalernes hovedpunkter er:

 • Grundlønninger og grundlønstillæg for løntrin 18 – 26 ændres pr. 1. april 2025.
  Følgende satser i 31/3 2000-niveau ændres således:

Stillingsbetegnelse

Grundløn og grundlønstillæg

Grundløn pr. 1. april 2025

Beredskabsassistenter, vagtcentralpersonale og brandmænd og ambulancefolk

18 + 3.545 kr.

21

Underbrandmestre

25 + 3.545 kr.

30

Brandmestre

27 + 2.645 kr.

30

Viceberedskabsmestre og beredskabsmestre

32 + 2.645 kr.

34

Protokollat 1:

Grundløn og grundlønstillæg pr. 1. april 2025

Brandmænd, ambulancefolk, alarmoperatører

18 + 3.545 kr.

18 + 9.135 kr.

Overchauffører

26 + 2.400 kr.

26 + 9.867 kr.

Underbrandmestre

26 + 1.750 kr.

26 + 9.867 kr.

Brandmestre

26 + 1.500 kr.

26 + 9.867 kr.

Overbrandmestre

28

28 + 3.345 kr.

Vagtcentralmestre

26 + 1.500 kr.

26 + 9.867 kr.

 • Kvalifikationsforløbet for brandmænd m.v. i § 6 stk. 2, ændres samtidigt, så det bliver identisk med det i § 6 stk. 3 for beredskabsassistenter m.v.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten pr. 1. april 2025 fra 15,46 % til 16,10 %, (og for ansatte efter protokollat 1, fra 16,51 % til 17,15 %).
 • De arbejdstidsbestemte tillæg i ”Aftale om arbejdstid, forskudt tid holddrift og rådighedsvagt (04.89) fornyes i et særskilt forlig.
  Følgende satser i 31/3 2000-niveau ændres således:

1. april 2022

1. april 2025

Tillæg for forskudt tid

20,33 kr.

20,53 kr.

24,14 kr.

24,38 kr.

44,47 kr.

44,92 kr.

Tillæg for rådighedsvagt

24,45 kr.

24,69 kr.

29,24 kr.

29,53 kr.

                      Med virkning pr. 1. april 2025 indføres desuden pension of udbetalte særydelser med 1 %.

 • Den Kommunale Kompetencefond tilføres yderligere midler.
 • Der er i en selvstændigt forhandlingsprotokol om arbejdstid og hviletid, lavet aftale om mulighed for at fravige den gennemsnitlige ugentlige maksimale arbejdstid (opt out). Aftalens hovedformålet er at tilgodese behovet for afvikling af rådighedsvagt i beredskaberne. Der kan dermed samlet planlægges for op til 72 timer om ugen i gennemsnit over en referenceperiode på 12 måneder. For dem der indgår sådanne aftaler er der indført et ikke-pensionsgivende honorar fra 1. april 2025, som også indgår i den løn der betales under ferie. Det er ikke hensigten med denne aftale at øge den gennemsnitlige effektive arbejdstid, som dermed fortsat skal holdes på under 48 timer om ugen.

Overenskomst 33.03 og aftale 33.04 for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger.

Aftalens hovedpunkter er:

 • Grundlønstillæg for løntrin 37, 42, 45 og 48 ændres pr. 1. april 2025.
  Følgende satser i 31/3 2000-niveau ændres således:

Nuværende grundløn og grundlønstillæg

Grundløn og grundlønstillæg pr. 1. april 2025

37 + 4.800 kr.

37 + 8.800 kr.

42 + 4.800 kr.

42 + 8.800 kr.

45 + 4.800 kr.

45 + 8.800 kr.

48 + 4.800 kr.

48 + 6.800 kr.

 • Vagtbetalingen for indsatsledere hæves pr 1. april 2025.
  Følgende satser i 31/3 2000-niveau ændres således:

Pr. 1. april 2022

Pr. 1. april 2025

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag – normalt 4 dage pr. uge.

438,50 kr.

451,66 kr.

Fredag, lørdag, søndag og helligdage

– normalt 3 dage pr. uge.

647,50 kr.

686,35 kr.

 • Forhøjelse af pensionsprocenten fra 17,73 % til 18,77 %. (Forhøjelsen på 1,04 % ydes også til tjenestemænd som fritvalg).
 • Sænkelse af grænsen for fritvalg til 15% af pensionen. (Det betyder, at man som medlem selv kan vælge, om man vil bruge de resterende 3,77 % på pension eller beskattet løn).
 • De arbejdstidsbestemte tillæg i ”Aftale om arbejdstid, forskudt tid holddrift og rådighedsvagt (04.89) fornyes i et særskilt forlig. (Som nævnt i afsnittet om 33.01 og 33.03).
 • Feriegodtgørelse af vagtbetalingerne ændres som følge af ferieloven m.v. En forholdsmæssig andel indgår fra 1. september 2024 i den løn der udbetales når man holder ferie.
 • I redigeringsfasen vil parterne gennemgå relevante bestemmelser med henblik på evt. præciseringer på baggrund af anvendelse og samspil med regelgrundlaget på området i øvrigt.
 • Der er i en selvstændigt forhandlingsprotokol om arbejdstid lavet aftale om mulighed for at fravige den gennemsnitlige ugentlige maksimale arbejdstid (opt out). Aftalens hovedformålet er at tilgodese behovet for afvikling af rådighedsvagt i beredskaberne. Der udestår en tilhørende aftale om hviletid, men den er aftalt færdigbehandlet inden 1. juni 2024.
  Der kan dermed samlet planlægges for op til 72 timer i gennemsnit over en referenceperiode på 12 måneder. 
  Det er ikke hensigten med denne aftale at øge den gennemsnitlige effektive arbejdstid, som dermed fortsat skal holdes på under 48 timer om ugen.