Generalforsamling 2024

Oprettet d.

Årsmøde og generalforsamling 2024.

Under henvisning til vedtægtens § 4 indkaldes hermed til DOBL´s årsmøde / generalforsamling 2024.
Arrangementet er torsdag den 16. maj 2024 kl. 10:00. (Der er ankomst og morgenbuffet fra kl. 09:30).

Det afholdes ved Fjelsted Skov Hotel & Konference, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Dagsorden jfr. vedtægtens § 5.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Bestyrelsen aflægger regnskab.
 4. Fastsættelse af indskud, kontingenter og budget (jfr. § 9).
 5. Indkomne forslag (jfr. § 4).
 6.  Valg af formand.
 •     Formand Ole Olsen er på valg for en fireårig periode. Modtager genvalg.
 1. Valg af kasserer. Ikke relevant.
      (Administrationschef Vagn Erik Jensen fra Midtjysk Brand & Redning er valgt til 2025).
 2. Valg af bestyrelsesmedlem fra assistent-/mestergruppen:
      Brandmester Michael Madsen fra Sønderborg Brand & Redning er på valg. Modtager genvalg.
      (Bestyrelsesmedlem fra assistent-/mestergruppen, beredskabsmester Daniel Olsen Birkebæk fra Beredskab Fyn er valgt til 2025).

Valg af bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen:
Driftschef Thomas R. Jørgensen fra Østjyllands Brandvæsen er på valg. Modtager genvalg.
(Bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen, beredskabsinspektør Kenneth Achner fra Brand & Redning Sønderjylland er valgt til 2025).

 1. Valg af bestyrelsessuppleant for assistent-/ mestergruppen:
      Beredskabsmester John Jensen fra Slagelse Brand & Redning er på valg. Modtager genvalg.
      (Bestyrelsessuppleant for chef- / ledergruppen, viceberedskabsinspektør Johnny Leth Ochwat fra Frederiksborg Brand & Redning er valgt til 2025).
 1. Valg af revisorer:
      Beredskabsinspektør Jan Lehmann fra Vejle Brandvæsen, og,
 •     beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen fra Østjyllands Brandvæsen er på valg. Begge modtager genvalg.
 1. Valg af revisorsuppleanter:
      Beredskabsinspektør Kristian Schiang-Franck fra Helsingør Kommune Beredskab, samt,
      beredskabsinspektør Nikolaj Dahl Jensen fra TrekantBrand er på valg. Begge modtager genvalg.

Der vil uden udgift for mødedeltagerne blive serveret kaffe m.v. fra kl. 09:30 og en frokost kl. 12:30, samt eftermiddagskaffe m.v. inden afslutning.
Tilmelding er derfor nødvendig.

Årsmødet og generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 15:00.

Der ydes ikke rejsetilskud.

Forslag, (herunder også indstillinger af opstillingsparate kandidater til bestyrelsesvalget), som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest torsdag den 25. april 2024.

Eventuelle forslag m.v. vil sammen med forbundsmeddelelse nr. 146, program, dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning og regnskab, blive udsendt senest torsdag den 2. maj 2024.

Sidste frist for tilmelding til oo@dobl.dk er senest fredag den 10. maj 2024.